สถิติหวยไทย สถิติหวยออกย้อนหลัง สรุปวิเคราะห์หวย

รวบรวมข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์หวยรัฐบาล สถิติหวยไทย แนวทางหวยไทย สถิติหวยออกย้อนหลัง สถิติหวยตามวัน สถิติหวยตามเดือน เอาใจคอหวยทุกท่านในการสรุปวิเคราะห์ก่อนหวยออกในงวดนี้

สถิติหวย-กุมภาพันธ์

แนวทางหวยไทยรัฐงวดนี้!

สถิติหวยออกเดือนกุมภาพันธ์ 2533-2566

วัน เดือน ปี

รางวัลที่ 1

เลขท้าย 2 ตัว

เลขหน้า 3 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

16 กุมภาพันธ์ 2566 590417 80
664  195
523  377
1 กุมภาพันธ์ 2566 297411 92
181  789
101  664
17 กุมภาพันธ์ 2565 098597 57
644  085
816  592
1 กุมภาพันธ์ 2565 944308 30
942  061
509  485
16 กุมภาพันธ์ 2564 424603 39 861  318 057  817
1 กุมภาพันธ์ 2564 912307 97 605  248 282  651
16 กุมภาพันธ์ 2563 781403 94 952  515 030 918
1กุมภาพันธ์ 2563 589227 06 259  552 927  375
1 กุมภาพันธ์ 2562 967134 04 643 779 197 948
1 กุมภาพันธ์ 2561 026853 31 106 947 181 519
1 กุมภาพันธ์ 2560 054672 42 066 807 426 628
1 กุมภาพันธ์ 2559 927800 09 625 999 054 076
1 กุมภาพันธ์ 2558 155537 79 083 286 813 008
1 กุมภาพันธ์ 2557 180149 95 406 492 888 976
1 กุมภาพันธ์ 2556 565566 66 452 695 641 782
1 กุมภาพันธ์ 2555 320605 32 749 426 498 598
1 กุมภาพันธ์ 2554 610089 55 596 361 121 432
1 กุมภาพันธ์ 2553 186312 14 936 577 694 403
1 กุมภาพันธ์ 2552 534533 69 660 777 015 427
1 กุมภาพันธ์ 2551 212684 26 311 472 732 796
1 กุมภาพันธ์ 2550 769925 56 893 239 287 865
1 กุมภาพันธ์ 2549 412729 87 915 720 149 384
1 กุมภาพันธ์ 2548 540054 34 389 180 863 571
1 กุมภาพันธ์ 2547 216822 77 361 242 769 765
1 กุมภาพันธ์ 2546 456370 94 661 429 806 229
1 กุมภาพันธ์ 2545 633270 40 956 414 621 859
1 กุมภาพันธ์ 2544 454703 13 089 437 245 063
1 กุมภาพันธ์ 2543 530213 85 109 926 094 597
1 กุมภาพันธ์ 2542 342860 69 361 048 735 752
1 กุมภาพันธ์ 2541 665959 48 381 685 788 941
1 กุมภาพันธ์ 2540 750792 57 402 771 703 079
1 กุมภาพันธ์ 2539 256556 26 906 705 549 994
1 กุมภาพันธ์ 2538 198162 48 195 087 805 574
1 กุมภาพันธ์ 2537 5984685 05 173 746 268 396
1 กุมภาพันธ์ 2536 7459337 21 171 767 507 986
1 กุมภาพันธ์ 2535 5986924 63 936 952 683 944
1 กุมภาพันธ์ 2534 5396496 75 079 455 458 087
1 กุมภาพันธ์ 2533 1078496 82 756 481 259 104
17 กุมภาพันธ์ 2546 455578 61 805 496 980 857
16 กุมภาพันธ์ 2562 074824 56 881 910 612 879
16 กุมภาพันธ์ 2561 309915 39 007 388 230 748
16 กุมภาพันธ์ 2560 229116 14 128 464 375 953
16 กุมภาพันธ์ 2559 356364 98 312 699 309 535
16 กุมภาพันธ์ 2558 001864 90 843 103 825 392
16 กุมภาพันธ์ 2557 384245 01 397 530 074 521
16 กุมภาพันธ์ 2556 368257 09 657 708 109 386
16 กุมภาพันธ์ 2555 648684 18 906 214 111 420
16 กุมภาพันธ์ 2554 481746 27 535 510 384 388
16 กุมภาพันธ์ 2553 133707 03 137 026 362 985
16 กุมภาพันธ์ 2552 038730 93 961 939 115 434
16 กุมภาพันธ์ 2551 137054 80 344 512 630 892
16 กุมภาพันธ์ 2550 277859 95 625 607 979 384
16 กุมภาพันธ์ 2549 317009 66 784 240 135 280
16 กุมภาพันธ์ 2548 816422 53 086 356 192 065
16 กุมภาพันธ์ 2547 698002 00 877 309 798 072
16 กุมภาพันธ์ 2545 330853 92 167 820 088 769
16 กุมภาพันธ์ 2544 621267 47 155 275 673 305
16 กุมภาพันธ์ 2543 729816 91 631 916 618 181
16 กุมภาพันธ์ 2542 307213 41 456 091 404 782
16 กุมภาพันธ์ 2541 612897 69 460 234 356 213
16 กุมภาพันธ์ 2540 499884 94 716 247 533 315
16 กุมภาพันธ์ 2539 681455 49 977 664 428 779
16 กุมภาพันธ์ 2538 869070 95 828 597 462 126
16 กุมภาพันธ์ 2537 7679044 76 943 520 753 486
16 กุมภาพันธ์ 2536 7549455 41 165 031 850 034
16 กุมภาพันธ์ 2535 1868701 94 641 849 349 599
16 กุมภาพันธ์ 2534 3223780 33 992 658 242 596
16 กุมภาพันธ์ 2533 3732892 01 889 596 386 601

>

จำนวนครั้งเลขท้าย 2 ตัวที่ออก

เลข ครั้ง
0 13
1 12
2 8
3 12
4 16
5 12
6 13
7 10
8 8
9 22

>

จำนวนครั้งเลขท้าย 3 ตัวที่ออก

เลข ครั้ง
0 63
1 63
2 59
3 65
4 64
5 70
6 75
7 66
8 71
9 78

>

สถิติหวยแบ่งตามวัน