สถิติหวยไทย สถิติหวยออกย้อนหลัง สรุปวิเคราะห์หวย

รวบรวมข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์หวยรัฐบาล สถิติหวยไทย แนวทางหวยไทย สถิติหวยออกย้อนหลัง สถิติหวยตามวัน สถิติหวยตามเดือน เอาใจคอหวยทุกท่านในการสรุปวิเคราะห์ก่อนหวยออกในงวดนี้

สถิติหวย-พฤศจิกายน

แนวทางหวยไทยรัฐงวดนี้!

สถิติหวยออกเดือนพฤศจิกายน 2533-2565

วันเดือนปี

รางวัลที่1

เลขท้าย
2 ตัว

เลขหน้า 3 หน้า

เลขท้าย 3 ตัว

1 พฤศจิกายน 2565 รอผลรางวัล รอผลรางวัล
รอผลรางวัล
รอผลรางวัล
16 พฤศจิกายน 2564 032761 57
648  471
844  245
1 พฤศจิกายน 2564 045037 95
458  247
755  331
16 พฤศจิกายน 2563 972661 47
 368 741
208 255
1 พฤศจิกายน 2563 506404 40
154 598
245 062
16 พฤศจิกายน 2562 017223 32 164 640 085 194
1 พฤศจิกายน 2562 967375 79 323 806 021 206
16 พฤศจิกายน 2561 989903 16 471 930 140 876
1 พฤศจิกายน 2561 149840 58 384 576 046 509
16 พฤศจิกายน 2560 292391 98 831 961 477 628
1 พฤศจิกายน 2560 533726 85 165 425 036 485
16 พฤศจิกายน 2559 858383 44 040 682 558 570
1 พฤศจิกายน 2559 785438 86 824 976 038 752
16 พฤศจิกายน 2558 795283 03 241 028 643 802
1 พฤศจิกายน 2558 361211 45 106 757 166 473
16 พฤศจิกายน 2557 479804 25 179 422 480 709
1 พฤศจิกายน 2557 206608 44 607 203 855 979
16 พฤศจิกายน 2556 806925 28 069 304 672 753
1 พฤศจิกายน 2556 739804 47 502 020 256 173
16 พฤศจิกายน 2555 639500 15 576 560 804 627
1 พฤศจิกายน 2555 524694 63 217 188 285 338
16 พฤศจิกายน 2554 997777 57 425 551 406 993
1 พฤศจิกายน 2554 805540 54 771 380 065 221
16 พฤศจิกายน 2553 813993 43 763 979 907 129
1 พฤศจิกายน 2553 191100 59 653 968 801 739
16 พฤศจิกายน 2552 055986 58 299 952 072 536
1 พฤศจิกายน 2552 689140 85 366 923 642 465
16 พฤศจิกายน 2551 002612 20 068 589 824 877
1 พฤศจิกายน 2551 272028 76 285 333 421 929
16 พฤศจิกายน 2550 562481 73 130 198 752 844
1 พฤศจิกายน 2550 927907 88 213 277 524 648
16 พฤศจิกายน 2549 562856 94 508 307 680 347
1 พฤศจิกายน 2549 910957 29 647 739 137 905
16 พฤศจิกายน 2548 742518 80 502 741 887 137
1 พฤศจิกายน 2548 970577 98 171 375 009 216
16 พฤศจิกายน 2547 754622 64 918 019 744 904
1 พฤศจิกายน 2547 185966 23 862 137 745 661
16 พฤศจิกายน 2546 238511 68 155 767 594 474
1 พฤศจิกายน2546 941438 47 866 156 216 264
16 พฤศจิกายน 2545 915344 55 191 843 789 906
1 พฤศจิกายน 2545 505498 25 341 297 747 383
16 พฤศจิกายน 2544 685706 74 339 976 600 275
1 พฤศจิกายน 2544 683472 52 392 081 694 431
16 พฤศจิกายน 2543 565311 10 494 381 044 304
1 พฤศจิกายน 2543 093182 90 046 606 818 407
16 พฤศจิกายน 2542 764354 14 978 723 324 293
1 พฤศจิกายน 2542 561335 03 655 882 570 141
16 พฤศจิกายน 2541 270744 20 480 763 785 794
1 พฤศจิกายน 2541 920846 29 081 316 044 289
16 พฤศจิกายน 2540 875462 99 539 573 730 038
1 พฤศจิกายน 2540 974201 39 830 877 283 064
16 พฤศจิกายน 2539 951088 21 168 349 580 577
1 พฤศจิกายน 2539 512694 24 290 432 255 964
16 พฤศจิกายน 2538 239422 85 078 883 776 756
1 พฤศจิกายน 2538 282069 07 962 564 194 393
16 พฤศจิกายน 2537 6095849 82 504 902 225 816
1 พฤศจิกายน 2537 1676779 76 110 365 096 840
16 พฤศจิกายน 2536 7515123 82 410 507 184 112
1 พฤศจิกายน 2536 3908940 94 701 103 895 626
16 พฤศจิกายน 2535 3685682 45 223 632 049 295
1 พฤศจิกายน 2535 6267821 35 879 263 789 046
16 พฤศจิกายน 2534 4373528 08 979 477 937 643
1 พฤศจิกายน 2534 7894285 78 516 537 183 272
16 พฤศจิกายน 2533 1226536 06 426 020 721 050
1 พฤศจิกายน 2533 4380230 82 694 516 619 829

 

จำนวนครั้งเลขท้าย 2 ตัวที่ออก

เลข ครั้ง
0 11
1 5
2 15
3 9
4 16
5 18
6 8
7 12
8 17
9 12

จำนวนครั้งเลขท้าย 2 ตัวที่ออก

เลข ครั้ง
0 11
1 5
2 15
3 9
4 16
5 18
6 8
7 12
8 17
9 12

 

สถิติหวยแบ่งตามวัน