สถิติหวยออกย้อนหลัง สรุปวิเคราะห์หวย

รวบรวมข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์หวยรัฐบาล แนวทางหวยไทย สถิติหวยออกย้อนหลัง สถิติหวยตามวัน สถิติหวยตามเดือน เอาใจคอหวยทุกท่านในการสรุปวิเคราะห์ก่อนหวยออกในงวดนี้

แนวทางหวยไทยรัฐงวดนี้!

สถิติหวยออกเดือนกุมภาพันธ์ 2533-2563

วัน เดือน ปี

รางวัลที่ 1

เลขท้าย 2 ตัว

เลขหน้า 3 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

16 กุมภาพันธ์ 2563 781403 94 952  515 030 918
1กุมภาพันธ์ 2563 589227 06 259  552 927  375
1 กุมภาพันธ์ 2562 967134 04 643 779 197 948
1 กุมภาพันธ์ 2561 026853 31 106 947 181 519
1 กุมภาพันธ์ 2560 054672 42 066 807 426 628
1 กุมภาพันธ์ 2559 927800 09 625 999 054 076
1 กุมภาพันธ์ 2558 155537 79 083 286 813 008
1 กุมภาพันธ์ 2557 180149 95   406 492 888 976
1 กุมภาพันธ์ 2556 565566 66   452 695 641 782
1 กุมภาพันธ์ 2555 320605 32   749 426 498 598
1 กุมภาพันธ์ 2554 610089 55   596 361 121 432
1 กุมภาพันธ์ 2553 186312 14   936 577 694 403
1 กุมภาพันธ์ 2552 534533 69   660 777 015 427
1 กุมภาพันธ์ 2551 212684 26   311 472 732 796
1 กุมภาพันธ์ 2550 769925 56   893 239 287 865
1 กุมภาพันธ์ 2549 412729 87   915 720 149 384
1 กุมภาพันธ์ 2548 540054 34   389 180 863 571
1 กุมภาพันธ์ 2547 216822 77   361 242 769 765
1 กุมภาพันธ์ 2546 456370 94   661 429 806 229
1 กุมภาพันธ์ 2545 633270 40   956 414 621 859
1 กุมภาพันธ์ 2544 454703 13   089 437 245 063
1 กุมภาพันธ์ 2543 530213 85   109 926 094 597
1 กุมภาพันธ์ 2542 342860 69   361 048 735 752
1 กุมภาพันธ์ 2541 665959 48   381 685 788 941
1 กุมภาพันธ์ 2540 750792 57   402 771 703 079
1 กุมภาพันธ์ 2539 256556 26   906 705 549 994
1 กุมภาพันธ์ 2538 198162 48   195 087 805 574
1 กุมภาพันธ์ 2537 5984685 05   173 746 268 396
1 กุมภาพันธ์ 2536 7459337 21   171 767 507 986
1 กุมภาพันธ์ 2535 5986924 63   936 952 683 944
1 กุมภาพันธ์ 2534 5396496 75   079 455 458 087
1 กุมภาพันธ์ 2533 1078496 82   756 481 259 104
17 กุมภาพันธ์ 2546 455578 61   805 496 980 857
16 กุมภาพันธ์ 2562 074824 56   881 910 612 879
16 กุมภาพันธ์ 2561 309915 39   007 388 230 748
16 กุมภาพันธ์ 2560 229116 14   128 464 375 953
16 กุมภาพันธ์ 2559 356364 98   312 699 309 535
16 กุมภาพันธ์ 2558 001864 90   843 103 825 392
16 กุมภาพันธ์ 2557 384245 01   397 530 074 521
16 กุมภาพันธ์ 2556 368257 09   657 708 109 386
16 กุมภาพันธ์ 2555 648684 18   906 214 111 420
16 กุมภาพันธ์ 2554 481746 27   535 510 384 388
16 กุมภาพันธ์ 2553 133707 03   137 026 362 985
16 กุมภาพันธ์ 2552 038730 93   961 939 115 434
16 กุมภาพันธ์ 2551 137054 80   344 512 630 892
16 กุมภาพันธ์ 2550 277859 95   625 607 979 384
16 กุมภาพันธ์ 2549 317009 66   784 240 135 280
16 กุมภาพันธ์ 2548 816422 53   086 356 192 065
16 กุมภาพันธ์ 2547 698002 00   877 309 798 072
16 กุมภาพันธ์ 2545 330853 92   167 820 088 769
16 กุมภาพันธ์ 2544 621267 47   155 275 673 305
16 กุมภาพันธ์ 2543 729816 91   631 916 618 181
16 กุมภาพันธ์ 2542 307213 41   456 091 404 782
16 กุมภาพันธ์ 2541 612897 69   460 234 356 213
16 กุมภาพันธ์ 2540 499884 94   716 247 533 315
16 กุมภาพันธ์ 2539 681455 49   977 664 428 779
16 กุมภาพันธ์ 2538 869070 95   828 597 462 126
16 กุมภาพันธ์ 2537 7679044 76   943 520 753 486
16 กุมภาพันธ์ 2536 7549455 41   165 031 850 034
16 กุมภาพันธ์ 2535 1868701 94   641 849 349 599
16 กุมภาพันธ์ 2534 3223780 33   992 658 242 596
16 กุมภาพันธ์ 2533 3732892 01   889 596 386 601

จำนวนครั้งเลขท้าย 2 ตัวที่ออก

เลข

ครั้ง

0 12
1 8
2 8
3 10
4 16
5 11
6 13
7 8
8 8

จำนวนครั้งเลขเดี่ยวของเลขท้าย 2 ตัวที่ออกเดือนกุมภาพันธ์ย้อนหลัง 29 ปี

 • เลข      9      ออก     20       ครั้ง
 • เลข      4      ออก     16       ครั้ง
 • เลข      6      ออก     13       ครั้ง
 • เลข      0      ออก     12       ครั้ง
 • เลข      5      ออก     11       ครั้ง
 • เลข      3      ออก     10       ครั้ง
 • เลข      1      ออก     8         ครั้ง
 • เลข      2      ออก     8         ครั้ง
 • เลข      7      ออก     8         ครั้ง
 • เลข      8      ออก     8         ครั้ง

จำนวนครั้งเลขท้าย 2 ตัวที่ออกเดือนกุมภาพันธ์ ย้อนหลัง 29  ปี

ออก  4  ครั้ง

 • 94

ออก 3 ครั้ง

 • 69  95

ออก 2 ครั้ง

 • 01  09  14  26  41  48  56  66

ออก 1 ครั้ง

 • 00  03  04  05  06 13  18  21  27
  31  32  33  34  39  40  47  49  53 
  55  57  61  63  75  76  77  79  80 
  82  85  87  90  91  92  93  98

____________________

 

จำนวนครั้งเลขท้าย 3 ตัวที่ออก

เลข

ครั้ง

0 58
1 55
2 55
3 61
4 61
5 65
6 63
7 63
8 63
9 74

จำนวนครั้งเลขเดี่ยวของเลขท้าย 3 ตัวที่ออกเดือนกุมภาพันธ์ย้อนหลัง 29 ปี

 • เลข        9       ออก      74      ครั้ง
 • เลข        5       ออก      65      ครั้ง
 • เลข        6       ออก      63      ครั้ง
 • เลข        7       ออก      63      ครั้ง
 • เลข        8       ออก      63      ครั้ง
 • เลข        3       ออก      61      ครั้ง
 • เลข        4       ออก      61      ครั้ง
 • เลข        0       ออก      58      ครั้ง
 • เลข        1       ออก      55      ครั้ง
 • เลข        2       ออก      55      ครั้ง

จำนวนครั้งเลขท้าย 3 ตัวที่ออกเดือนกุมภาพันธ์ ย้อนหลัง 29  ปี
ออก  3  ครั้ง

 • 361  384  596

ออก 2 ครั้ง

 • 079  087  109  181  242  309 
  356  375  386  426  535  597 
  641 769  782  805  906  936

ออก 1 ครั้ง

 • 008  015  026  030  031  034  048 
  054  063  065  072  074  076  086 
  088  089  091  094
 • 104  111  115  121  126  135  137 
  149  155  165  167  171  173  180 
  192  195  197
 • 213  214  229  230  234  239  240 
  245  247  259  268  275  280  287
 • 305  311  315  344  349  381  388 
  389  392  396 397
 • 402  403  404  406  414  420  427 
  428  429  432  434  437  452  455 
  456  458  460  462  472  481  486 
  492  496  498
 • 507  510  512  519  520  521  530 
  533  549  571  574  577  598  599
 • 601  607  612  618  621  625  628 
  630  631  657  658  660  661  664 
  673  683  685  694  695
 • 703  705  708  716  720  732  735 
  746  748  749  752  753 756  765 
  767  771  777  779  784  788  796 
  798
 • 806  813  820  825  828  849  850 
  857  859  863  865  877  879  888 
  889  892 893
 • 915  916  918  926  927  939  941 
  943  944  948  952  953  956  961 
  976  977  979  980  985  986  992 
  994

สถิติหวยแบ่งตามวัน