การสวดขอขมาพระรัตนตรัย ขอขมาในสิ่งที่เราทำผิดพลาดไป อาจจเป็นสิ่งที่หลายคนคาดไม่ถึง และไม่คิดว่าควรต้องทำ รวมไปถึงการถอนคำสาปแช่งต่างๆ เพราะแต่ละวันชีวิตเรามีสิ่งที่ต้องทำมากมาย นานวันเข้าก็อาจหลงลืมไปแล้วว่าเคยคิด พูด หรือทำอะไรเอาไว้ เมื่อชีวิตพบเจอเรื่องติดขัดและอุปสรรคต่างๆ ก็ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุว่าเกิดจากอะไร วันนี้ทีมงาน เลขเด็ดสยาม เลยนำ บทสวดขอขมาพระรัตนตรัย บทสวดถอนคำสาปแช่ง มาให้ทุกคนได้นำไปสวดตามเพื่อถอนคำสาปแช่งและขมาในสิ่งที่เคยทำผิดพลาดไปกันค่ะ

บทสวดมนต์ บทสวดขอขมาพระรัตนตรัย และถอนคำสาปแช่ง

บทสวดขอขมาพระรัตนตรัย

*คาถาบทต่อไปนี้ เป็นคาถาที่ใช้สำหรับขอขมาพระรัตนตรัย และใช้เพื่อถอนคำสาปแช่ง ในอดีตชาติ ที่ติดตามมา เพราะเราไม่รู้ว่าเคยได้ ล่วงเกินปรามาสใครไปบ้าง บางคนทำการใดๆ มักมีอุปสรรค หรือมักมีคนไม่ชอบหน้า เริ่มต้นโดยการขอขมาและอธิษฐานจิต อธิษฐานหน้าพระพุทธรูป หรือสวดก่อนนอนก็ได้ค่ะ*

บทสวดขอขมาพระรัตนตรัย

บทสวดขอขมาพระรัตนตรัย และถอนคำสาปแช่ง

(ตั้ง นะโม 3 จบ)

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

หากข้าพเจ้า จงใจหรือประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกิน บิดา-มารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้ากรรมนายเวร จะด้วย กาย วาจา ใจ ก็ดี ขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วย หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมา ขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป ขอถอนคำอธิษฐาน คำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกัน ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่ควร

ขอบุญบารมี ในอดีตกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัว ตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้อง จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติ ปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ อุปสรรคใดๆ โรคภัยใดๆ ขอให้มลายสิ้นไป ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลก ทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญ หากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ ขอถอนความพยาบาท ความอาฆาต และคำสาปแช่งในทุกชาติทุกภพ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวร

บทสวดขอขมาพระรัตนตรัย

ต่อมาให้ระลึกถึง สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังษี

ตั้งนะโม 3 จบ

ชินะปัญชะระ ปะริตตังมัง รักขะตุ สัพพะทา หรือ วิญญาณสัมปันโน อิติปิโส ภะคะวา นะโมพุทธายะ (ท่อง 9 จบ)

ขอพระอนันตชินเจ้าในบัญชรแวดวงกงล้อม พระโมรปริตรและพระขันธปริตร อรหันต์เจ้า จงคุ้มครองรักษาข้าพเจ้าให้พ้นจากภยันตรายสรรพสิ่งทั้งปวง ตลอดเวลาทุกเมื่อ

บทสวดขอขมาพระรัตนตรัย

บทสวดอธิษฐานขออโหสิกรรม

กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมังอะสัญจิจจะกัมมัง ขะมันตุ เม อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม

กรรมใดๆ ไม่ว่าจะเป็นกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใด ทั้งโดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี ในภพชาติใดก็ตาม ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงโปรดยกโทษ ให้เป็นอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลย แม้แต่กรรมใดที่ใคร ๆ ทำแก่ข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้น ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน ขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิต คิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้า เพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไป

ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้า พร้อมทั้งครอบครัว ตลอดจนวงศาคณาญาติ ผู้มีอุปการคุณของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็ญใจ ความทุกข์อย่าได้ใกล้ ความเจ็บไข้อย่าได้มี ขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัย เสนียดจัญไร และอุปัทวันตรายทั้งหลาย จงเสื่อมสิ้นหายไป นึกคิดปรารถนาสิ่งใด ที่เป็นไปโดยชอบ ประกอบด้วยธรรมด้วย ขอให้สิ่งนั้น จงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จเทอญ

 

สรุป

และนี่ก็เป็นบทสวดขอขมาพระรัตนตรัยและถอนคำสาปแช่งที่ติดตัวเรามา หรือการที่เรา คิด หรือ พูดอะไรไว้ แล้วหลงลืมไป ทำให้ชีวิตติดขัด ไม่ราบรื่น ที่เรานำมาฝากทุกคนได้นำไปสวดกันนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องบุญกรรม ดวงชะตา เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคล ควรใช้วิจารณญาณในการอ่าน ทุกๆอย่างขึ้นอยู่กับการกระทำของเรา ควรมีสติและดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาทค่ะ

 

ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับหวย เลขเด็ดต่างๆก่อนใคร คลิ๊ก!!